วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555

แนะนำนักศึกษา

แนะนำนักศึกษา
ประวัตินักศึกษา
ชื่อนางสาวมาฟูเซ๊าะ   สูแป   ชื่อเล่นรี รัหสนักศึกษา 5111116046 หลักสูตรสังคมศึกษา
เบอร์โทร 0836593908 E-mail s5111116046@gmail.com
ชื่อบิดานายอับดุลกอเดร์  สูแป         มรรดาชื่อนางคอลีเยาะ  สูแป  มีพี่น้องทั้งหมด 6 คน ข้าพเจ้าเป็น          บุตรที่ 5
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ปรุเชษฐ   บุญยัง
สัตว์ที่ชอบมากที่สุดคือแมวและกระต่าย     สีที่ชอบสีชมพู
การศึกษา กำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ประสบการณ์ เคยไปสังเกตการสอนและได้ไปทดลองสอนหนึ่งเดือน
งานอาดิเรก เล่นกีฬา ดูทีวี
เพื่อนสนิท คือ สุริยาและนูไอนี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น