วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2555


บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน (สัปดาห์ที่12)

30 / 7 / 2555

-                   ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงพร้อมกับนักเรียนและครู

-                   ทำแผนการเรียนการสอน

31 / 7 / 2555

-                   ปฏิบัติเวณประจำวันอังคาร

-                   ร่วมกิจกรรมหน้เสาธง

-                   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาชั้นป.5

-                   นักเรียนมีความตั้งใจเรียนทุกคน และมีการซักถามในชั้นเรียนกล้าแสดงออก

1 / 8 / 2555

-                   คุมนักเรียนทำความสะอาดโรงเรียน

-                   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาชั้นป.4

2-3 / 8 /2555

-                   ปิดกิจกรรมการเรียนการสอนเนื่องจากหยุดวันเข้าพรรษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น