วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


วันจันทร์ ที่  23   กรกฎาคม   พ.ศ. 2555

 กิจกรรม

ขอลากิจทางโรงเรียนบ้านทุ่งชนเป็นเวลา 1 วันตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2555 จนถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 เพราะลากลับไปเยี่ยมพ่อแม่ที่ต่างจังหวัดผลการปฏิบัติงาน

-

ปัญหาและการแก้ไข

-                    

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น