วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555


บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน (สัปดาห์ที่19)
17 / 9 / 55
-                    เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
-                    พักรับประทานอาหารเที่ยง
-                    ตรวจงานใส่คะแนน
18 / 9 / 55
-                    ปฏิบัติเวรประจะวันอังคาร
-                    ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
-                    จัดกิจกรรมการเรียนการสอนชั้นป.5
19 / 9 / 55
-                    จัดกิจกรรมหน้าเสาธง
-                    จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมชั้นป.4
-                    พักรับประทานอาหารเที่ยง
-                    นักเรียนมีความตั้งใจเรียนทุกคน
20 / 9 / 55
-                    เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
-                    จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาชั้นป.4 เวลา 09.30-10.30น.
-                    จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาชั้นป.3 เวลา 10.30-11.30น.
-                    พักรับประทานอาหรเที่ยง
21 / 9 /55
-                    ควบคุมนักเรียนทำความสะอาดริเวรที่นักเรียนรับผิดชอบ
-                    เข้าสอนนักเรียนตามตารางที่ได้รับผิดชอบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น