วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2555


บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน (สัปดาห์ที่18)
10 / 9 / 55
-                    เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
-                    พักรับประทานอาหารเที่ยง
-                    ตรวจงานใส่คะแนน
11 -12 / 9 / 55
-                    ปิดกิจกรรมการเรียนการสอนเนื่องจากนักเรียนไปแข่งฝึกทักษะทางวิชาการณ.โรงเรียนท่าศาลาเป็นเวลาสองวัน
13 / 9 / 55
-                    จัดกิจกรรมหน้าเสาธง
-                    จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมชั้นป.4
-                    พักรับประทานอาหารเที่ยง
-                    นักเรียนมีความตั้งใจเรียนทุกคน
14  / 9 / 55
-                    เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
-                    จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระประวัติศาสตร์ชั้นป.5 เวลา 08.30-09.30น.
-                    จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาชั้นป.3 เวลา 10.30-11.30น.
-                    พักรับประทานอาหรเที่ยง
-                    จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาชั้นป.5 เวลา 12.30-13.30น.
-                    จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระประวัติศาสตร์ชั้นป.3 เวลา 13.30-14.30น.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น