วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


วันที่  24-27   กรกฎาคม   พ.ศ. 2555

 กิจกรรม

ปิดกิจกรรมการเรียนการสอนเนื่องจากพาเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งชนไปทัศนศึกษา สวนสยาม กรุงเทพมหานคร ศึกษาแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ไปสักการะพระแก้วมรกต ณ.วัดพระศรีรัตนศาสดารามผลการปฏิบัติงาน

-                   ช่วยคุมนักเรียน

-                   ดูแลนักเรียนขึ้นรถและลงรถปัญหาและการแก้ไข

-                    


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น