วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


วันพุธ  ที่ 11 กรกฎาคม   .. 2555       กิจกรรม

1.             คุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณห้องเรียน

2.             เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

3.             พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด

4.             จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาชั้นป.4 เรื่อง พระรัตนตรัยศรัทธา 4 เวลา 13.30 – 14.30 น.

ผลการปฏิบัติงาน

1.             นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่บริเวณของตนเอง

2.             นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย

3.             นักเรียน ป.4 ตั้งใจเรียนทุกคน

ปัญหาและการแก้ไข

-                                                                                                                                                                         


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น