วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


วันพุธ ที่ 18 กรกฎาคม   .. 2555


       กิจกรรม

-                   ควบคุมนักเรียนทำความสะอาดหลังห้องเรียน

-                   เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

-                   พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด

-                   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาชั้นป.4 เรื่อง โอวาท 3 การไม่ทำความชั่ว และการทำความดี

เวลา 13.30-14.30 น. 

ผลการปฏิบัติงาน

1.             ช่วยดูแลนักเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน

2.             นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติเรียบร้อย

3.             นักเรียนมีความตั้งใจเรียนทุกคน

ปัญหาและการแก้ไข

-

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น