วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


วันพฤหัสบดี ที่ 19 กรกฎาคม   .. 2555


       กิจกรรม

-         ควบคุมนักเรียนทำความสะอาดหลังห้องเรียน

-         เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

-        จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาชั้นป.4 เรื่อง โอวาท 3 : การทำจิตใจให้บริสุทธิ์ พุทธศาสนา สุภาษิต สุข สง.ฆส.สสามค.คี โลโกปต.กม.ภิกาเมต.ตา เวลา 09.30-10.30 น.

-       จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาชั้นป.3 เรื่องโอวาท 3: การทำความดี เวลา 10.30-11.30 น.

-      พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
 

ผลการปฏิบัติงาน

1.             ช่วยดูแลนักเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน

2.             นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติเรียบร้อย

3.             นักเรียนมีความตั้งใจเรียนทุกคน

4.             จัดแถวให้นักเรียนเข้าแถวกลับบ้าน

ปัญหาและการแก้ไข

-

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น