วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


วันพฤหัสบดี ที่ 5 กรกฎาคม   .. 2555

       กิจกรรม

1.             คุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณห้องเรียน

2.             เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

3.             จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาชั้นป.4 เรื่อง พระรัตนตรัย เวลา09.30 – 10.30 น.

4.             จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาชั้นป.3 เรื่อง พระไตรปิฎก เวลา 10.30 – 11.30น.

5.             พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด

ผลการปฏิบัติงาน

1.             นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่บริเวณของตนเอง

2.             นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย

3.             นักเรียนป.4 ตั้งใจเรียนทุกคน

4.             นักเรียนป.3ตั้งใจเรียนทุกคน

ปัญหาและการแก้ไข

-

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น