วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


วันจันทร์  ที่ 9 กรกฎาคม   .. 2555       กิจกรรม

1.             คุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณห้องเรียน

2.             เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

3.             เข้าสอนแทนเพื่อนชั้นป.4วิชาประวัติศาสตร์

4.             พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด

ผลการปฏิบัติงาน

1.             นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่บริเวณของตนเอง

2.             นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย

3.             นักเรียนป.4 ตั้งใจเรียนทุกคน

ปัญหาและการแก้ไข

-

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น