วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


วันพฤหัสบดี  ที่ 12 กรกฎาคม   .. 2555


       กิจกรรม

1.             คุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณห้องเรียน

2.             เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

3.             จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาชั้นป.4 เรื่อง พระรัตนตรัย:พระพุทธ: พระพุทธคุณ 3 พระธรรม: หลักธรรม พระสงฆ์ เวลา 09.30 – 10.30 น.

4.             จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาชั้นป.3 เรื่อง โอวาท 3 : การไม่ทำความชั่ว เวลา 10.30 – 11.30 น.

5.             พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด

ผลการปฏิบัติงาน

1.             นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่บริเวณของตนเอง

2.             นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย

3.             นักเรียน ป.4 ตั้งใจเรียนทุกคน

4.             ให้นักเรียน ป.3 บันทึกการไม่ทำความชั่วมีอะไรบ้างลงในสมุดของตนเอง

ปัญหาและการแก้ไข

1.              ปัญหา: นักเรียนชั้นป.3 บางคนไม่ทำงานที่ครูสั่ง

2.              การแก้ไข: โดยครูใช้คำแนะนำถ้าเราไม่ทำงานนักเรียนจะไม่มีคะแนนเก็บถ้าใครไม่ทำงานครูไม่ให้เล่นเกม     

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น