วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


วันศุกร์ ที่ 20 กรกฎาคม   .. 2555


       กิจกรรม

-        ควบคุมนักเรียนทำความสะอาดหลังห้องเรียน

-        เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

-       จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระประวัติศาสตร์ ชั้นป.5 เรื่อง ความจริงกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องเรื่องราวในท้องถิ่น เวลา 08.30-09.30 น.

-       จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาชั้นป.3 เรื่องโอวาท 3: การทำจิตใจให้บริสุทธิ์ เวลา 10.30-11.30 น.

-       พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด

-       จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาชั้นป.5 เรื่องโอวาท 3: การไม่ทำความชั่วทั้งปวง และ และการทำความดีให้ถึงพร้อม เวลา 12.30-13.30 น.

-       จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระประวัติศาสตร์ชั้นป.3 เรื่องวิธีการสืบค้นเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียน เวลา 13.30-14.30 น. 

ผลการปฏิบัติงาน

1.             ช่วยดูแลนักเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน

2.             นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติเรียบร้อย

3.             นักเรียนมีความตั้งใจเรียนทุกคน

4.             จัดแถวให้นักเรียนเข้าแถวกลับบ้าน

ปัญหาและการแก้ไข

-

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น